top of page
Search

Projektowanie behawioralne w prostych krokach!

Projektowanie behawioralne to podejście do kształtowania zachowań ludzkich poprzez subtelne zmiany w sposobie prezentacji opcji i bodźców, które wpływają na podejmowanie decyzji. Celem projektowania behawioralnego jest zachęcanie ludzi do podejmowania pożądanych działań, takich jak oszczędzanie energii, zdrowe nawyki żywieniowe, dbanie o środowisko czy podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji finansowych.

EAST Framework to narzędzie stworzone przez Behavioral Insights Team (BIT), znaną także jako "Nudge Unit" – zespół ekspertów zajmujących się projektowaniem behawioralnym, który został utworzony w Wielkiej Brytanii. EAST to akronim od następujących czterech elementów:

  1. Easy (Łatwość): Zadaniem tego elementu jest uczynienie pożądanych działań łatwymi do wykonania. Oznacza to eliminowanie barier, ułatwianie dostępu i skracanie drogi do osiągnięcia celu. Często używane są opcje domyślne, które już ustawione nie wymagają od nas takiego wysiłku.

  2. Attractive (Atrakcyjność): Chodzi o tworzenie bodźców i opcji w sposób atrakcyjny i przyjemny dla ludzi. Stymulujące wizualnie i emocjonalnie bodźce mają większą szansę przyciągnąć uwagę i skłonić do działania. Możemy stosować nagrody i kary, finanse czy też gry losowe. Również podkreślamy atrakcyjność kolorami czy zdjęciami. Przykład: zwrócenie uwagi tych, którzy nie płacą podatku drogowego. Kiedy listy do osób niepłacących podatku samochodowego zawierały zdjęcie wykroczenia pojazdu stawki płatności wzrosły z 40 do 49%.

  3. Social (Społeczność): Ludzie często kierują się tym, co robią inni w ich otoczeniu. Wykorzystanie tego mechanizmu społecznego wpływu może zachęcić do podejmowania pożądanych zachowań. Przykładem jest informowanie o tym, ile procent ludzi już oszczędza energię w danej okolicy, co może skłonić innych do podjęcia tego działania.

  4. Timely (Czasowość): Wybór odpowiedniego momentu jest kluczowy dla skuteczności projektowania behawioralnego. Chodzi o dostarczenie bodźca lub informacji w odpowiednim momencie, kiedy ludzie są bardziej skłonni do podjęcia działania. Zachowanie jest na ogół łatwiejsze do zmiany, gdy nawyki są już zakłócone, na przykład w związku z ważnymi wydarzeniami życiowymi. Dlatego tak ważny jest odpowiedni moment i wybranie go pod kątem otwartości na zmianę.

Podsumowując, EAST Framework to narzędzie projektowania behawioralnego, które skupia się na łatwości, atrakcyjności, aspekcie społecznym oraz odpowiednim czasie wprowadzenia bodźców, aby wpływać na decyzje i zachowania ludzi w pożądany sposób. Działa to na zasadzie stworzenia warunków sprzyjających wyborom, które są zarówno korzystne dla jednostki, jak i społeczeństwa.

bottom of page