top of page
Search

Zmiana zachowania przez zmianę środowiska, czyli istotna kontekstu w projektowaniu behawioralnym

Jako firmy chcemy wpływać na decyzję naszych klientów czy pracowników, żeby byli bardziej zaangażowani, częściej kupowali czy korzystali z naszego poduktu lub usługi.


Prywatnie chcemy budować nawyki. Zastanawiamy się nad motywacją, wartościami, naszą tożsamością.


Pytamy, rozmawiamy - często do tego dochodzą opinie czy preferencje (innych), które również mają wpływ.


Patrząc na Piramidę Diltsa czy też znaną jako "Piramida Logical Levels" , można zacząć od czegoś innego i również skutecznego np. od kontekstu, który wpływa na nasze zachowanie.


Piramida Diltsa składa się z sześciu poziomów:


1. Środowisko/Kontekst (Environment)

To zewnętrzne warunki, w których jednostka działa. Może to obejmować miejsce pracy, dom, społeczność itp.

2. Zachowanie (Behavior)

To obserwowalne działania i reakcje jednostki w danym środowisku.

3. Umiejętności (Capabilities)

To umiejętności, kompetencje i zdolności jednostki, które wpływają na jej zachowanie.

4. Wartości (Values)

To głęboko zakorzenione przekonania, które kierują decyzjami i wyborem działań jednostki.

5. Identyfikacja (Identity)

To tożsamość jednostki, jej poczucie siebie, rola społeczna, i sposób, w jaki postrzega samego/samą siebie.

6. Misja (Mission)

To najwyższy poziom, obejmujący cele, misję, i wartości, które definiują cel istnienia jednostki lub organizacji.


Z piramidą można pracować na dwa sposoby - od góry do dołu lub od dołu do góry.


Znaczącą różnicą jest to, że praca od niższego poziomu, czyli kontekstu czy zachowania jest łatwiejsza do zmiany, ponieważ na tym poziomie nie dotykamy np. misji czy wartości (których być może nie znamy).


To tu możemy zacząć budować architekturę wyboru, która jest tak ważna w ujęciu behawioralnym, ale również w kontekście naszych produktów, usług, organizacji, gdzie osoba musi podjąć liczne decyzje. A my często się zastanawiamy:

dlaczego tego nie widzi?

dlaczego tego nie wybrał_a, przecież to jest ważne?

dlatego nawet tego nie otworzył_a?


Często odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w środowisku.


Również w osobistym procesie budowania nawyków - jeśli środowisko nas odciąga (np. włączone powiadomienia) jak możemy skupić się na zadaniach, które przybliżą nas do celu?


Oczywiście dobrze znać tożsamość, wartości i misje (pracowników, klientów czy nasze), ale jeśli je w odpowiedni sposób zidentyfikowaliśmy. Osoby, które zajmują się badaniami czy osoby, które przechodzą przez proces zmiany (np. proces terapii, coaching), więdzą jak wiele czasu potrzebujemy.


Piramida jest często używana w kontekście zarządzania czy zmiany organizacyjnej. Jej autor jest związany z NLP - i tu może zapalić się lapka - a co z etyką?


Standardy etyczne różnią się w zależności od organizacji, kultur czy też upływu czasu. Nie można o niej zapominać, dlatego warto o nią pytać, siebie, zespół, organizację - zawsze 😉


Więc jeśli chcesz coś zmienić - dlaczego nie zacząć od prostszych tematów jak kontekst i zachowania?


#projektowaniezachowan#ekonomiabehawioralna#kontekstbottom of page