Ewolucja podejścia do polityki publicznej w UK: Behaviour Insight Team i ramy MINDSPACE

Wprowadzenie nauk behawioralnych do procesu tworzenia polityki w Wielkiej Brytanii stanowi ważny krok w kierunku bardziej świadomego i efektywnego kształtowania decyzji publicznych. W dobie rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji i automatyzacji, zrozumienie ludzkich zachowań staje się jeszcze bardziej istotne. Behaviour Insight Team i ramy MINDSPACE dowodzą, że zastosowanie wiedzy z psychologii i ekonomii behawioralnej może prowadzić do tworzenia polityk, które lepiej odpowiadają na potrzeby i zachowania ludzi.

W ciągu ostatnich dekad, rząd Wielkiej Brytanii podjął pionierskie kroki w integracji nauk behawioralnych z procesem tworzenia polityki publicznej. Centralnym punktem tej transformacji było powstanie Behaviour Insight Team oraz opracowanie ramy MINDSPACE, które razem zrewolucjonizowały sposób, w jaki instytucje rządowe podchodzą do kształtowania zachowań społecznych.

Początki Behaviour Insight Team

W 2010 roku, w wyniku współpracy UK Cabinet Office z Institute for Government oraz akademikami z London School of Economics i Imperial College, zrodził się raport, który położył podwaliny pod Behaviour Insight Team. Raport ten miał na celu zbadanie, jak teorie behawioralne mogą być zastosowane w polityce publicznej, aby wspierać liderów sektora publicznego i twórców polityki w tworzeniu bardziej skutecznych interwencji.

Zespół ten, często nazywany "Nudge Unit", został zainspirowany przekonaniem, że lepsze zrozumienie biasów i heurystyk, które wpływają na decyzje ludzi, może poprawić targetowanie interwencji politycznych i tym samym ich skuteczność. Behaviour Insight Team miał za zadanie wprowadzać teorie behawioralne do praktyki, koncentrując się na subtelnych, ale potężnych sposobach kształtowania zachowań ludzi.

Ramy MINDSPACE

Równolegle do powstania Behaviour Insight Team, rozwinięto ramy MINDSPACE, jako narzędzie służące do wyjaśnienia i interwencji w różnorodnych obszarach tematycznych. Ramy te opierają się na dziewięciu kluczowych siłach, które mają największy wpływ na automatyczne procesy osądów i wpływów, w tym:
Messenger :Nasze reakcje są silnie zależne od tego, kto przekazuje informacje

Incentives: Nasze odpowiedzi na zachęty są kształtowane przez przewidywalne skróty myślowe, takie jak silna chęć unikania strat.

Norms: Jesteśmy silnie wpływani przez to, co robią inni.

Defaults: "Płyniemy z prądem" ustalonych opcji.

Salience: Naszą uwagę przyciągają nowe rzeczy, które wydają się dla nas istotne.

Priming: Nasze działania są często kształtowane przez podświadome wskazówki.

Afects: Nasze działania mogą być potężnie kształtowane przez nasze emocjonalne skojarzenia.

Commitments: Dążymy do bycia spójnymi z naszymi publicznymi obietnicami i do odwzajemniania działań.

Ego: Działamy w sposób, który sprawia, że czujemy się lepiej sami ze sobą.

Ramy MINDSPACE zostały zaprojektowane, aby uzupełniać tradycyjne metody tworzenia polityki, integrując naukę behawioralną w procesie. Te nieprzymusowe wpływy na zachowanie mają na celu wykorzystanie głębszego zrozumienia, jak ludzie podejmują decyzje, do tworzenia polityki, która jest bardziej skuteczna i bardziej zorientowana na człowieka.

Znaczenie dla współczesnej polityki

Wprowadzenie nauk behawioralnych do procesu tworzenia polityki w Wielkiej Brytanii stanowi ważny krok w kierunku bardziej świadomego i efektywnego kształtowania decyzji publicznych. W dobie rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji i automatyzacji, zrozumienie ludzkich zachowań staje się jeszcze bardziej istotne. Behaviour Insight Team i ramy MINDSPACE dowodzą, że zastosowanie wiedzy z psychologii i ekonomii behawioralnej może prowadzić do tworzenia polityk, które lepiej odpowiadają na potrzeby i zachowania ludzi.

Jeśli chcesz, żeby Twoje produkty i usługi biznesowe zmieniały zachowania na dobre, zapraszam do kontaktu: hej@designmentorship.pl.