15 lut 2023 • 5 min

Spersonalizowane ścieżki rozwoju na bazie ekonomii behawioralnej

W obliczu przyszłych wyzwań, takich jak potrzeba adaptacji do zmieniającego się świata pracy, ważne jest, abyśmy już teraz zaczęli myśleć o efektywnym wykorzystaniu potencjału naszych zespołów. Przekształcenie wiedzy w działanie nie jest tylko wyzwaniem; to szansa na budowanie lepszej przyszłości dla naszych firm i dla nas samych. Design (your) Mentorship pokazuje drogę, jak możemy to osiągnąć, wspierając firmy w budowaniu środowisk pracy, które sprzyjają innowacjom, wzrostowi i przede wszystkim - realnemu wykorzystaniu potencjału ludzkiego.

W dzisiejszym świecie, gdzie dostęp do informacji jest niemal nieograniczony, wielu z nas spędza miesiące, a nawet lata, uczestnicząc w kursach online, zgłębiając nową wiedzę i rozwijając umiejętności. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad prawdziwą wartością tej wiedzy, jeśli nie zostanie ona wykorzystana? Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar podczas rozmowy w podcaście Technologicznie poruszyli ten kluczowy temat, podkreślając, że posiadanie wiedzy to jedno, ale jej praktyczne wykorzystanie i pokazanie światu, co dzięki niej potrafimy, to zupełnie coś innego.

"Ludzi, którzy mają wiedzę możesz szybko znaleźć, ale tych, co dowożą jest dużo mniej."


Ta wypowiedź doskonale oddaje dzisiejszą rzeczywistość, w której coraz więcej cenimy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność jej aplikacji. W kontekście rosnącej wartości dowożenia w biznesie, zwłaszcza w obliczu przeglądu budżetów firmowych, warto zadać sobie pytanie: dlaczego jeszcze nie wszyscy doceniamy, że sukces firmy nie zależy wyłącznie od produktu czy usługi, ale również od osób, które te produkty i usługi tworzą?

Przekształcenie wiedzy w działanie jest kluczowe nie tylko dla indywidualnego rozwoju, ale również dla wzrostu i innowacyjności firm. To, co odróżnia przeciętne organizacje od tych wybitnych, to zdolność ich pracowników do wykorzystywania nabytych umiejętności w praktyce, co z kolei napędza jakość i wartość oferowanych produktów czy usług. W tym kontekście, procesy reskillingu i upskillingu stają się nie tyle opcją, co koniecznością codziennego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

W odpowiedzi na te wyzwania, nasza inicjatywa Design (your) Mentorship proponuje spersonalizowane ścieżki rozwoju, które mają na celu nie tylko podnoszenie kwalifikacji, ale przede wszystkim ich efektywne wykorzystanie w pracy. Nasze podejście opiera się na trzech krokach:


1.Diagnoza

Analizujemy istniejące programy i dostosowujemy nasze działania do specyfiki Twojej firmy, oceniając potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania. Prowadzimy rozmowy z pracownikami i liderami, by zrozumieć unikalne wymagania i cele, co umożliwia precyzyjne dopasowanie ścieżek rozwoju.

2.Personalizacja

Tworzymy spersonalizowane ścieżki rozwoju, skoncentrowane na kluczowych kompetencjach przyszłości, takich jak kreatywność, rozwiązywanie problemów i umiejętności programistyczne. Wspieramy osoby decyzyjne, pomagając im zrozumieć ekonomię behawioralną, co przyczynia się do lepszego rozumienia zachowań i kształtowania nawyków.

3.Implementacja

Łączymy pracowników z mentorami i ekspertami, zapewniając wsparcie, feedback i motywację do rozwoju. Organizujemy programy rozwojowe, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, oraz monitorujemy efektywność działań, aby odpowiednio reagować na bieżące potrzeby.

Warto zatem zastanowić się, jak możemy przygotować nasze środowiska pracy do zmian, które niewątpliwie nas czekają. Rok 2025 nie jest tak daleko, jak może się wydawać, a obawy dotyczące przyszłości pracy mogą być znacznie zmniejszone, jeśli już teraz zaczniemy działać z myślą o efektywnym wykorzystaniu potencjału naszych zespołów.

Zapraszam do rozmowy o tym, jak możemy wspólnie pracować nad rozwojem kompetencji przyszłości i budowaniem środowisk pracy, które będą sprzyjać innowacjom i wzrostowi.

Link do kalendarza | Strona Design (your) Mentorship

Pamiętajmy, że przekształcenie wiedzy w działanie to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim szansa na budowanie lepszej przyszłości dla naszych firm i dla nas samych.